Crea sito
INFOLOKALNE VESTI

Ne zakopavajte uginule životinje!

Uginule životinje na području naselja koja su pogođena poplavama zabranjeno je uklanjati bez nadzora i zakopavati u zemlju, upozorila je Veterinarska inspekcija. Načelnik inspekcije u Požarevcu Boban Đurić upozorava da postoji visok rizik od pojave zaraznih bolesti i da se leševi životinja prikupljaju na farmi letnjikovac u Maljurevcu.

Ranije prikupljene uginule životinje u Maljurevcu i Bradarcu utovarene su u kontejner kapaciteta 20 tona, odakle se odvoze na neškodljivo uklanjanje.

Kontejner je postavljen svakod dana od 8 do 19 časova i ovo je jedina lokacija na koju se leševi životinja dopremaju.

Veterinarska služba je zadužena da izvrši dezinfekciju svih objekata u kojima su boravile životinje pre poplava.

Pre dolaska službi, građani bi trebalo da izvrše mehaničko čišćenje objekata.

Svaka promena ili poremećaj zdravstvenog stanja stoke, živine i domaćih životinja potrebno je prijaviti Veterinarskoj službi, rekao je Đurić.

Related Articles

Close