Crea sito
INFOLOKALNE VESTIVESTI

Požarevac: Izveštaj o poplavama pred skupštinom

Izveštaj štaba za vanredne situacije o poplavama na teritoriji Požarevca razmatraće odbornici gradske skupštine naredne srede. U izveštaju se nalaze sve odluke i nalozi štaba, aktivnosti na terenu, podaci o prikupljenoj pomoći na računu budžeta, kao i informacije o isplaćenoj naknadi za štetu.

Prema izveštaju, između 24.aprila kada su najavljene obilne padavine i 16.maja kada se Mlava u crnićkoj opštini prelila u staro korito, štab nije održao ni jednu sednicu.  U izveštaju se za taj period ne navode bilo kakve aktivnosti na proveri korita reka, nasipa ili detalji koji se odnose na koordinaciju sa javnim preduzećima i državnim ustanovama čiji predstavnici sede u štabu.

Iako su prema samim navodima pojedinih članova štaba u medijima najavljivane do tada nezabeležene količine padavina, do 14.maja kada je počela oluja aktivnosti su se svodile na izdavanje naloga za pripravnost, praćenje visine vodostaja i redovnu kontrolu vode za piće.

Prenosimo neke od bitnijih delova izveštaja.

24.aprila štab održava sastanak i zaključuje da je potrebno preduzeti mere u vidu angažovanja poverenika radi praćenja stanja u naseljima u kojima može doći do poplava. Nalaže se Zavodu za javno zdravlje da vrši redovne mikrobiološke analize vode.

13.maja svim poverenicima se nalaže da prate situaciju u svojim mesnim zajednicama i budu u pripravnosti u cilju organizacije i sprovođenja preventivnih mera zaštite.

Tokom obilnih padavina 14. i 15.maja navodi se da na teritoriji Požarevca nije bilo poplava. Tada su na teren u selima Trnjane, Nabrđe, Bratinac, Bubušinac, Maljurevac i Bradarac izašli komandant štaba Miomir Ilić, njegov zamenik Slađan Stević i član štaba Goran Đorđević. Oni su obavestili poverenike o nadolasku većeg poplavnog talasa i potrebi da se pripremi evakuacija ugroženih porodica. Uvedeno je i celodnevno dežurstvo u gradskom štabu.

Kada se Mlava ulila u staro korito 16.maja, štab održava prvu sednicu od 24.aprila i donosi naredbu o evakuaciji stanovništva u Trnjanu i Nabrđu. Tada se prvi put angažuje mehanizacija za izgradnju odbrambenog nasipa na samom ulazu u selo Nabrđe.

17.maja nastaje haos. Mlava preliva nasip, plavi magistralni put ka Velikom Gradištu i plavi ekonomske objekte pored puta. Po nalogu štaba od prethodnog dana, vrši se evakuacija ljudi i krupne stoke u Bubušincu, Maljurevcu i Bradarcu.

18.maja donosi se zaključak da se angažuju svi raspoloživi kapaciteti, što se odnosi na vojsku, vatrogasce-spasioce, Crveni krst i volontere.

Toj sednici prisustvuje i zamenik predsednika skupštine Srbije Veroljub Arsić i tada se razmatra zaštita TE KO Kostolac od poplava. U štab se uključuju svi funkcioneri gradske uprave i dva inžinjera koji prate situaciju na Velikoj Moravi i Dunavu.

Istog dana održava se još jedna sednica zbog pogoršane situacije. U Kostolcu se preduzimaju dodatne mere na odbrani kopa i elektrane u Drmnu. U prekidu je više putnih pravaca zbog izlivanja Mlave.

19.maja se donosi plane evakuacije u Drmnu. Republički štab za vanredne situacije angažuje generala Bratislava Dikića za operativno rukovođenje posebnim planom za odbranu TE Drmno.

20.maja voda počinje da se povlači. Nalaže se hitna operacija izvlačenja uginule stoke u Maljurevcu. U izveštaju je navedena i izjava predsednika skupštine Baneta Spasovića koji je konstatovao da je veliki problem u Maljurevcu što meštani konzumiraju alkohol, kao i da je potrebno njihovo angažovanje u akcijama.

10.juna štab je sumirao sprovedene aktivnosti. Između ostalog zaključeno je da su preduzete sve mere predviđene za ovakve situacije, kao i da su od samog početka elementarne nepogode aktivnu ulogu pored članova štaba, imali poverenici, a naročito pripadnici vatrogasno-spasilačke jedinice, saobraćajne policije, Komunačnih službi, Vodovoda….

Jedan od zaključaka je i da je s obzirom na obilne padavine, najvažnije je da nije bilo ljudskih žrtava i povređenih.

Šteta i pomoć

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove je 5.avgusta preuzelo 213 predmeta za dodelu državne pomoći, od čega su 203 zahtevi fizičkih lica. Utvrđen najviši stepen (6) oštećenja za 12 stambenih objekata.

Kasnije se ispostavilo da nijedan od ovih objekata ne ispunjava uslove za rušenje i izgradnju novih stambenih objekata. Tako da je na kraju tek 7 objekata ušlo u petu kategoriju oštećenja za koju se isplaćuje naknada od 600.000 dinara.

Do 17.oktobra izvršena je isplata za 80 domaćinstava svrstanih od 1. do 3.kategorije. Vlasnicima je uplaćeno od 120.000 do 250.000 dinara.

Prema izveštaju komisije, ukupna površina na kojoj je bilo štete na poljoprivrednom zemljištu je 157 hektara.

81 poljoprivredni proizođač je ostvario pravo na donaciju dizel gorivom. 67 preuzelo pomoć. Izdato 3.279 litara, preostalo 209 litara.

Dodela bespovratnih sredstava od po 4.000 dinara po hektaru za nabavku veštačkog đubriva do danas nije realizovana.

Troškovi grada iz budžeta za otklanjanje posledica poplava iznose ukupno 35,2 miliona dinara.  Najveće stavke su priključenje na vodovodnu mrežu u Bubušincu, Maljurevcu i Bradarcu – 23,8 miliona, vanredni tretman deratizacije – 5,5 miliona, vanredni tretman sistemske dezinsekcije – 2 miliona, smeštaj i ishrana jedinice iz Francuske – 1,8 miliona dinara.

Uplate na poseban račun gradske uprave iznosile su oko 2,5 miliona dinara. Jedina devizna uplata iznosila je 82 evra. Ova sredstva nisu korišćena i najverovatnije će namenski biti prebačena u budžet.

Zaključak

U zaključku izveštaja, gradski štab za vanredne situacije navodi da na vodotocima druge kategorije: bujica Pomrlovo u Kličevcu i Rečički potok za koje je odgovorna lokalna samouprava, u majskim poplavama nije bilo oštećenih objekata niti ugroženog stanovništva.

Izvor: Boom93

Related Articles

Close