Crea sito
DOGAĐAJILOKALNE VESTIVESTI

NOVO otkriće u Viminacijumu! Pronašli ikonu Podunavskog konjanika

Predstava Podunavskog konjanika na mermernoj ploči pronađena je u arheološkom parku Viminacijum.

foto Arheološki park Viminacijum

foto Arheološki park Viminacijum

Kako je Tanjugu rekao direktor Viminacijuma dr Miomir Korać, predstava na ikoni je podeljena u dve zone. Gornja zona nije potpunosti očuvana i na njoj je najverovatnije predstavljen nebeski svet, sa bistama Sola i Lune, verovatno sa još nekim atributima npr zmijama itd… U središnjem delu je predstava stojeće nepoznate boginje, izmedju dva konjanika, i ona zauzima centralno mesto.

U donjoj zoni sa leve strane uočljivo je nekoliko figura od kojih se izdvajaju se dve figure u procesiji i najverovatnije i one predstavljaju božanstva.

Mermerna ploča je bila kolorisana crvenom i oker bojom, što je veoma retko i ovaj nalaz je izuzetno značajan za sva buduća tumačenja ovog kulta, naveo je Korać.

Ikone Podunavskih konjanika su do sada uglavnom nalažene u olovu i bronzi i do sada je pronadjen samo jedan komad izradjen u mermeru. Na osnovu otiska sa zadnje strane najverovanije je ikona bila ufasovana u zid objekta moguće i samog hrama.

Na ovom relativno malom prostoru ponadjeno je više objekata koji upućuju na hramove podignute u čast Fontune, Nimfi (prošle godine je pronadjena stela koja obležava mesto gde je podignut Nimfeum), i sada Podunavskog konjanika.

Kult Podunavskog konjanika i dan danas predstavlja za istraživače, naročito ovog prostora, zagonetku i još uvek o njemu može da se govori samo kao o mističnom kultu, objasnio je Korać.

Uglavnom je rasprostranjen je duž limesa, odnosno utvrdjenja rimske granice na Dunavu, najvećim delom u rimskim provincijama Panonija inferior (Donja Panonija, Mezija superior (Gornja Mezija) i Dakija (Dakija).

Generalno tumačenje ovog kulta je da on vuče genezu od autohtonih elementa, ali je teško odrediti njegove nosioce. U kultu je snažno uočljiv i uticaj orijentalnih religija, prvenstveno mitraizma.

Pre dve sedmice arheolozi koji rade u Viminacijumu pronašli su dve mermerne statue izvanredne obrade i zlatnu ogrlicu iz rimskog perioda.

Izvor: B92

Related Articles

Close