Crea sito
DOGAĐAJILOKALNE VESTIVESTI

Kučevo dobija više malih hidroelektrana na reci Pek

U nameri da iskoristi potencijal reke Pek, ali i da se investitorima omogući dobijanje dozvola za izgradnju hidroelektrana u što kraćem roku, Opština Kučevo je izradila Nacrt plana detaljne regulacije „Zaštita sliva reke Pek sa višenamenskim akumulacijama i izgradnja malih hidroelektrana“.

ilustracija

Urbanista iz opštine Kučevo Dušan Todorović je rekao za „eKapiju“ da je nacrtom plana prepoznato više mogućih lokacija za izgradnju na slivu Peka.

– Pretpostavljena snaga minihidroelektrana je između 175 i 500 KW. Nacrtom plana predviđena je i odbrana od poplava. Izgradnjom hidroelektrana zaštitiće se ambijentalne celine sa malim pragovima. Vodilo se računa i o uspostavljanju balansa između zaštite životne sredine i izgradnje hidroelektrana. Plan detaljne regulacije urađen je u dužini od 63 km što je i dužina Peka kroz Kučevo – naveo je Todorović.

Kako je objasnio, mini hidroelektrane će ući u katastar hidroelektrana Republike Srbije tako da opština Kučevo ne uvodi direktno investitore.

Nacrt plana detaljne regulacije „Zaštita sliva reke Pek sa višenamenskim akumulacijama i izgradnja malih hidroelektrana“ opština Kučevo će staviti na javni uvid od 14. januara do 12. februara 2015. godine. Hidrološku studiju uradio je Institut „Mihajlo Pupin“, a Nacrt plana „Infoplan“ Aranđelovac.

Izvor: eKapija

Related Articles

Close