Crea sito
DOGAĐAJILOKALNE VESTIVESTI

Kostolac: Uskoro maksimalna proizvodnja kostolačkih termoenergetskih kapaciteta

Približava se trenutak kada će termoelektrane u Kostolcu proizvoditi električnu energiju sa snagom od 1.000 megavata.

ebranicevo - slika vesti

EPS nije više jedini snabdevač električnom energijom u Srbiji, što znači da blokovi moraju biti efikasni kako bi cena proizvedenog kilovat-časa bila konkurentna na tržištu, preneo je list kostolačke kompanije.

Maksimum proizvodnje kostolačkih instalisanih termoenergetskih kapaciteta iznosi oko 6.600.000 MWh, što je gornja granica ovih blokova.

„Pre dostizanja ove maksimalne proizvodnje električne u PD „TE-KO Kostolac“ je najvažnije obezbeđivanje stabilnosti rada uređaja, da se kvalitetno izvrše predviđeni  remonti u Termoelektranama „Kostolac A“ i „Kostolac B“. Optimizacija bloka B1 je naredna faza i u ovom trenutku moraju da dokažu svoje ugovorne parametre obe firme na osnovu kojih možemo doći do maksimalne, nominalne snage a zatim fina podešavanja, optimizacija rada bloka u narednim mesecima što nije brz proces, čime će se povećati stepen korisnosti, kao i efikasnosti“, rekao je Zoran Stanojević, direktor Direkcije za proizvodnju električne energije u kostolačkoj kompaniji.

Nakon optimizacije će Termoelektrana „Kostolac B“ imati 700 MW, a Kostolac ukupno 1000 MW, dok će za 5 godina sa budućim blokom B3 imati ukupno 1350 MW, dok ne dođu na red blokovi A1 i A2 na rekonstrukciju.

Termoelektrana „Kostolac A“ ostvaruje stabilan rad blokovima A1 i A2. Ova termoelektrana obezbeđuje toplotnu energiju za grejanje Požarevca, Kostolca i okolnih naselja, a ukupna ostvarena proizvodnja električne energije tokom januara na blokovima A1 i A2 iznosi oko 180.519 MWh, što je za nekoliko procenata manje od plana.

Stanojević je rekao da su imali i manju intervenciju na bloku A1, jedan zastoj u toku januara, kada su otklonili sitne nedostatke na turbini, tako da sada ovo postrojenje radi maksimalnom snagom od 100 MW. Blok A2, sa koga se uzima grejanje, u januaru je radio bez zastoja i tako još jednom potvrdio svoju pouzdanost. Na bloku A2 se očekuje veliki remont ove godine i reč je o velikom ugovoru koji će obezbediti pouzdan rad i u narednom periodu, dok je u Termoelektrani „Kostolac B“, na bloku B2 završena revitalizacija 2012. godine.

Na bloku B1 u toku je podešavanje, doterivanje i ostale ugovorne radnje sa nekoliko velikih firmi, koje treba da dovedu rad na nominalnim parametrima i snagu od 350 MW.

„Na tom postrojenju je izvršena rekonstrukcija na turbini i kada kotlovsko postrojenje postigne potrebne parametre, dobićemo maksimalnu snagu koju turbina treba da preda generatoru. Na kotlovskom postrojenju je urađeno nekoliko zahvata. CMEC je uradio zamenu cevnog sistema jednog dela parovoda i kompletnog ovešenja na parovodima, što daje pouzdanost sistemu i smanjuje broj zastoja u narednom periodu. CMEC je takođe zamenio kompletni elektrofilter i to ćemo dokazivati kada se sve ostalo završi. Kada dođemo do maksimalne snage bloka B1, uslediće dokazanje da je emisija čestica u skladu sa ugovornim obavezama. Na komadnom postrojenju bloka B1 je rađeno nekoliko zahvata usled redukcije azotnih oksida. „Siemens“ je radio kompletnu rekonstrukciju kanala aerosmeše, kojima se dovodi ugljena prašina od mlinova ka gorionicima i ubacuje u kotao i kanale vazduha kojima se sekundarni vazduh koji je zagrejan na 250-300°C ubacuje u kotao, odnosno ložište kako bi ugalj sagoreo. Drugačijim rasporedom kanala i vazduha, „Siemens“ je napravio mogućnost da se temperature u ložištu snize u gornjoj zoni, kako bi došlo do vezivanja azotnih oksida u jedinjenja, koja se zatim izbacuju zajedno sa ugljenim prahom i ne čine više zagađenja, pre svega NO i NO2“, istakao je za list „TE-KO Kostolac“ direktor za proizvodnju električne energije i dodao:

„Predstoji nam sastanak sa „Minelom“, koji su u konzorcijumu sa „Feromontom“ i „Hittachi“-jem, oko podešavanja mlinova prema novoj geometriji ložišta, koju je „Siemens“ napravio. Nakon dostizanja određene finoće, „Siemens“ će dati raspored aerosmeše i vazduha kojim se postiže optimalna razmena toplote u ložištu gde mora postojati dobra razmena toplote sa cevnim sistemom kotla, maksimalna predaja toplote fluidu koji se nalazi u cevima, voda/para u isparivaču a zatim para/pregrejana para na donjim pregrejačima, a onda i da obezbedimo i da na rešetku za dogorevanje padaju čestice koje su manjih dimenzija i da one tamo dogorevaju a ne sagorevaju, i da taj postupak bude stabilan čime bi se obezbedilo maksimalno opterćenjee mlinova i povećanje uglja do maksimuma i da se postigne snaga od 350 MW. To u tehnološkom smislu mora biti urađeno i to vrlo brzo, što su naši naredni koraci na čemu je akcenat naših svih događanja“.

Izvor: eBraničevo

Related Articles

Close