Crea sito
INFOLOKALNE VESTIVESTI

VELIKO GRADIŠTE: Opomene građanima zbog neizmerenog poreskog duga

Poresko odeljenje opštine Veliko Gradište, radi naplate duga po osnovu lokalnih poreskih prihoda, uskoro će poslati opomene svim obveznicima – građanima, pravnim licima i preduzetnicima, koji imaju dug po osnovu poreza na imovinu i ostalih lokalnih javnih prihoda iz 2014. i ranijih godina. Ako poreski dužnici ne plate poreski dug u roku iz opomene, pristupiće se prinudnoj naplati.

veliko-gradiste-od-juce-bez-vode

 

Neophodno je da poreski dužnici izmire dug kako se protiv njih ne bi pokretala prinudna naplata, podnosile prekršajne prijave i obračunavala i naplaćivala poreska kamata.

U postupku prinudne naplate poreza od poreskih dužnika se naplaćuju i svi troškovi, koji nisu beznačajni. Primera radi, za svaki izlazak poreskog izvršitelja na teren plaća se 3.000 dinara, a za svedoke koji prisustvuju popisu, proceni, zapleni i prodaji stvari plaća se 2.000 dinara po svedoku za svaku radnju u postupku.

Osim toga, poreski dužnik koji ne plaća utvrđeni porez na imovinu i drugi opštinski poreski prihod, čini poreski prekršaj za koji je propisana novčana kazna u iznosu od 50.000 dinara. Poresko odeljenje opštine Veliko Gradište je dužno da ispuni svoju zakonsku obavezu pa će zato protiv svih poreskih dužnika koji ne plate svoj poreski dug, podneti prekršajne prijave sudiji za prekršaje.

Poreskim dužnicima se nudi mogućnost da ostvare pravo na reprogram, odnosno odlaganje plaćanja poreskog duga na rate bez ispunjavanje bilo kakvih uslova, i to pravna lica, čiji je poreski dug po svm osnovama do 1.000.000 dinara, preduzetnici, čiji je poreski dug po svim osnovama do 200.000 dinara i fizička lica (građani) čiji je poreski dug po svim osnovama do 100.000 dinara.

Izvor: SO Veliko Gradište

Related Articles

Close