Crea sito
INFOPOŽAREVACVESTI

POŽAREVAC: Kreće popis nelegalno sagrađenih objekata u gradu

Od 18. januara u gradu kreće popis nelegalno sagrađenih objekata, nikada upisanih ni u kakvu evidenciju. Popis će se vršiti po novom Zakonu o ozakonjenju, koji vlasnicima nelegalno sagrađenih objekata preti rušenjem. Za razliku od prethodnih godina, ove godine je za rušenje pronađen izvođač radova.

 Nadzidani sprat i potkrovlje u tržnom centru u Sinđelićevoj

Popis će se vršiti na osnovu satelitskog snimka terena, koji bi trebalo da objavi nadležno Ministarstvo građevinarstva. S obzirom na to da se ne zna kada će tačno ministarstvo objaviti taj snimak, može se desiti da evidentiranje počne i posle 18. januara. Popis će na terenu vršiti komisije, jer je nemoguće da tri građevinska inspektora u gradu „pokriju“ čitav teren Požarevca, Kostolca i okolnih sela.

Grad je podeljen po zonama, a dok će na terenu biti komisije, u kancelariji će biti koordinaciono telo koje im pribavlja potrebne podatke. Komisije će prema planu krenuti od MZ Park u Požarevcu, a koliko je objekata u gradu nelegalno sagrađeno bez ikakve evidencije, znaće se do polovine leta, kada se popis okončava u Požarevcu i počinje u okolnim selima.

Građani imaju mogućnost da se unapred jave inspekcijskim organima, a do petka se prijavilo „preko“ 200 ljudi koji za svoje kuće, lokale, pomoćne zgrade i slično, nemaju potrebne dozvole. Inspektori su svesni da takvih građevina ima znatno više od toga.

Oni koji su po ranijem zakonu pokrenuli postupak legalizacije svog objekta, mogu računati da će ih provera zaobići jer će se na vladinim satelitskim snimcima tražiti samo kuće i lokali van svih knjiga. U odeljenju građevinske inspekcije u Požarevcu saznajemo da je rok za legalizaciju objekta po novom zakonu skraćen na godinu dana.

Od onog momenta kada čovek prvi put podnese zahtev, ima godinu dana da objekat i legalizuje. To, kako kažu u građevinskoj inspekciji do sada nije bila praksa, pa su ljudi podnosili zahteve, a onda ostajali mirni godinama iako objekte nisu do kraja legalizovali.

Požarevački građevinski inspektori objašnjavaju da je moguće legalizovati većinu građevina, izuzev onih koji su sagrađeni na javnim površinama, javnim putevima ili na tuđem posedu, zbog imovinskih odnosa. Vlada je postavila rok do novembra ove godine da se svi objekti koje je moguće legalizovati, ozakone.

Da bi se to postiglo, neophodno je da se plati taksa državi, čija visina zavisi od kvadrature kuće, stana, lokala. Tako se za objekte do 100 kvadrata plaća 5.000 dinara, za objekte od 100 do 200 kvadrata 15.000 dinara, za one veće od 200 kvadrata 25.000 dinara, a taksa raste dalje sa kvadraturom i namenom objekta.

Budući da većina građana raspolaže objektima do 200 kvadratnih metara, skuplji deo legalizacije je za njih plaćanje izveštaja koje izrađuju projektne kuće (15, 20 hiljada dinara) i geodetskog snimka koji plaćamo geometru.

Stari zakon je takođe „pretio“ građanima rušenjem u slučaju da im zahtev za legalizaciju bude odbijen od strane urbanista, ali je zbog skraćenog roka legalizacije, novi zakon stroži. U prethodne tri godine, nije međutim bilo moguće naći izvođača radova koji bi obavljao rušenje objekata. Zbog nepopularnosti posla, takvog izvođača je još teže bilo pronaći u Požarevcu, za Požarevac. Slična situacija je bila i u drugim gradovima Srbije.

Ove godine je to promenjeno, pa će firma iz Beograda rušiti one objekte za koje se donese rešenje o rušenju. Rešenja će se donositi vrlo brzo. Po kompletiranju jedne zone, građevinska inspekcija ima nedelju dana da sačini rešenja, a potom i rok od još 3 dana da ta rešenja dostavi Odeljenju za urbanizam. Već posle tih 10 dana zainteresovani mogu da idu u urbanističko odeljenje kako bi sa informisali kako da „spase“ svoj objekat.

Popis će, kada se u obzir uzmu i okolna sela, po planu trajati do novembra ove godine.

Popis će se vršiti na osnovu satelitskog snimka terena, koji bi trebalo da objavi nadležno Ministarstvo građevinarstva. S obzirom na to da se ne zna kada će tačno ministarstvo objaviti taj snimak, može se desiti da evidentiranje počne i posle 18. januara. Popis će na terenu vršiti komisije, jer je nemoguće da tri građevinska inspektora u gradu „pokriju“ čitav teren Požarevca, Kostolca i okolnih sela.

Grad je podeljen po zonama, a dok će na terenu biti komisije, u kancelariji će biti koordinaciono telo koje im pribavlja potrebne podatke. Komisije će prema planu krenuti od MZ Park u Požarevcu, a koliko je objekata u gradu nelegalno sagrađeno bez ikakve evidencije, znaće se do polovine leta, kada se popis okončava u Požarevcu i počinje u okolnim selima.

Građani imaju mogućnost da se unapred jave inspekcijskim organima, a do petka se prijavilo „preko“ 200 ljudi koji za svoje kuće, lokale, pomoćne zgrade i slično, nemaju potrebne dozvole. Inspektori su svesni da takvih građevina ima znatno više od toga.

Oni koji su po ranijem zakonu pokrenuli postupak legalizacije svog objekta, mogu računati da će ih provera zaobići jer će se na vladinim satelitskim snimcima tražiti samo kuće i lokali van svih knjiga. U odeljenju građevinske inspekcije u Požarevcu saznajemo da je rok za legalizaciju objekta po novom zakonu skraćen na godinu dana.

Od onog momenta kada čovek prvi put podnese zahtev, ima godinu dana da objekat i legalizuje. To, kako kažu u građevinskoj inspekciji do sada nije bila praksa, pa su ljudi podnosili zahteve, a onda ostajali mirni godinama iako objekte nisu do kraja legalizovali.

Požarevački građevinski inspektori objašnjavaju da je moguće legalizovati većinu građevina, izuzev onih koji su sagrađeni na javnim površinama, javnim putevima ili na tuđem posedu, zbog imovinskih odnosa. Vlada je postavila rok do novembra ove godine da se svi objekti koje je moguće legalizovati, ozakone.

Da bi se to postiglo, neophodno je da se plati taksa državi, čija visina zavisi od kvadrature kuće, stana, lokala. Tako se za objekte do 100 kvadrata plaća 5.000 dinara, za objekte od 100 do 200 kvadrata 15.000 dinara, za one veće od 200 kvadrata 25.000 dinara, a taksa raste dalje sa kvadraturom i namenom objekta.

Budući da većina građana raspolaže objektima do 200 kvadratnih metara, skuplji deo legalizacije je za njih plaćanje izveštaja koje izrađuju projektne kuće (15, 20 hiljada dinara) i geodetskog snimka koji plaćamo geometru.

Stari zakon je takođe „pretio“ građanima rušenjem u slučaju da im zahtev za legalizaciju bude odbijen od strane urbanista, ali je zbog skraćenog roka legalizacije, novi zakon stroži. U prethodne tri godine, nije međutim bilo moguće naći izvođača radova koji bi obavljao rušenje objekata. Zbog nepopularnosti posla, takvog izvođača je još teže bilo pronaći u Požarevcu, za Požarevac. Slična situacija je bila i u drugim gradovima Srbije.

Ove godine je to promenjeno, pa će firma iz Beograda rušiti one objekte za koje se donese rešenje o rušenju. Rešenja će se donositi vrlo brzo. Po kompletiranju jedne zone, građevinska inspekcija ima nedelju dana da sačini rešenja, a potom i rok od još 3 dana da ta rešenja dostavi Odeljenju za urbanizam. Već posle tih 10 dana zainteresovani mogu da idu u urbanističko odeljenje kako bi sa informisali kako da „spase“ svoj objekat.

Popis će, kada se u obzir uzmu i okolna sela, po planu trajati do novembra ove godine.

Izvor: Boom93

TPKNEWS

Najnovine vesti, informacije, najave događaja iz Braničevskog okruga, Srbije, Regiona i Sveta.

E-mail [email protected]

Related Articles

Close